Tävlingsresultat

 


 

 

 

 

Totalen 2019

Spelare BNOHBBL Buteljen Popokabaka Stranne Totalt Placering
Niclas Wejshag 1500 1000 1500 1500 5500 1
C-O Knopp 1000 50 800   1850 2
Peter Larsson 800   50 50 900 8
Lenny Garyd 1 300   300 601  
Laila Wejshag 600 50 400   1050 7
Ann-Christin Larsson 500   50   550  
Anders Wersén 400 500 50 400 1350 6
Jörgen Olofsson 300 50 1000 50 1400 5
Maja Blank 200 50     250  
Magnus Eriksson 100 1500 50 50 1700 4
Niklas Persson 50 50 50 50 200  
Johan Hellemar 50 600 100 1000 1750 3
Magnus Björkman 50 50 50   150  
Kalle Johansson 50 50 500   600  
Peder Eriksson 50 50 50 600 750  
Tomas Jansson 1 50   800 851 9
Ulf Larsson 50 400 50 0 500  
Sture Hellgren 50 50   50 150  
Sofia Hammaren 50 270 200   520  
Lena Hedén 1 50     51  
Annika Kjörk 50 50 50   150  
Sören Hammarén 270 100 50 50 470  
Niklas Lennerskog   800     800 10
Fredrik Sjökvist   200   200 400  
Anders Hjalmarsson   50 50   100  
Stefan Eriksson   50 50   100  
Susanne Andersson   50 600   650  
Maria Jakobsson   50 300   350  
Ulf Sjöström   50 270   320  
Annelie Erlandsson   50 50   100  
Ingela Sjöström   50 50   100  
Mats Larlind     50 100 150  
Annelie Gustafsson     50   50  
Klas Boman       700 700  
Johan Johansson       500 500  
Lars-Åke Svantesson       270 270  
Fredrik Olsson       50 50  
Mathias Andersson       50 50  

 

Totalen 2018
DSL har inför säsongen 2018 ändrat poängrättigheterna på så sätt att spelare måste vara på plats vid bankett/prisutdelning för att ha rätt till poäng. Dessa poäng lämnas inte vidare utan blir outdelade

Spelare BNOHBBL Buteljen Popokabaka Stranne Totalt Placering
Anders Wersén 0 500 300 500 800 14
Jörgen Olofsson 0 50 0 0 50 30
Johan Hellemar 800 50 50 600 1500 3
Peter Larsson 600 100 50 1000 1750 1
Sören Hammarén 500 50 0 0 550 16
Thomas Jansson 400 50 0 800 1250 7
Magnus Eriksson 300 50 50 100 500 17
Niklas Persson 200 0 0 50 250 23
Kalle Johansson 100 600 200 0 900 11
Ulf Sjöström 50 300 50 50 450 19
C-O Knopp 50 800 50 0 900 11
Lennie Garyd 50 50 0 300 400 20
Peder Eriksson 0 50 800 200 1050 8
Ingela Sjöström 50 50 50 0 150 25
Ulf Larsson 50 1000 0 0 1050 8
Magnus Björkman 50 50 400 400 900 11
Lena Hedén 50 1500 0 0 1550 2
Per Johansson 50 0 0 0 50 30
Laila Wejshag 50 400 50 0 500 17
Ann-Christin Larsson 50 50 50 0 150 25
Mats Larlind 50 50 100 50 250 23
Sofia Hammarén 270 0 0 0 270 21
Niclas Wejshag 0 50 600 700 1350 6
Niclas Lennerskog 0 50 50 0 100 27
Mattias Andersson 0 50 0 0 50 30
Maria Jakobsson 0 50 50 0 100 27
Annika Kjörk 0 50 1000 0 1050 8
Fredrik Sjökvist 0 50 0 0 50 30
Sture Hellgren 0 50 0 0 50 30
Annelie Erlandsson 0 50 50 0 100 27
Lena Lennerskog 0 50 0 0 50 30
Susanne Andersson 0 270 500 0 770 15
Stefan Eriksson 0 0 50 0 50 30
Annelie Gustafsson 0 0 1500 0 1500 3
Anders Hjalmarsson 0 0 50 0 50 30
Johan Johansson 0 0 0 1500 1500 3
Fredrik Olsson 0 0 0 270 270 21

 

 

Totalen 2017

Spelare BNOHBBL  Buteljen  Popokabaka  Stranne  Totalt  Placering 
Ulf Sjöström  1500 800  50   2350  2
Niclas Wejshag 1000 1500  1500  1000 5000  1
Magnus Eriksson 800 50  270  100 1220  8
Susanne Andersson 600 50  100   750  12
Annica Kjörk 500 50  50   600  15
Ann-Christine Larsson 400 50  200   650  14
Laila Wejshag 300 1000  50   1350  6
Anders Wersén 200 50  1000  500 1750  3
Kingen Larsson 100 50  300  400 850  11
C-O Knopp 50 600  600   1250  7
Peder Eriksson 50 500  800  200 1550  5
Magnus Bjårkman 50 50  50   150  21
Lennart Gustavsson 50      50 100  24
Maria Jacobsson 50       50  29
Johan Hellemar 50 50  50   1500 1650  4
Peter Larsson 50 50  50  600 750  12
Sofia Hammarén 50 50      100  24
Ingela Sjöström 50 50  50    150  21
Kalle Johansson 50 50  500   600  15
Sture Hellgren 50 50  50  270 420  17
Jörgen Olofsson 270 50  50  50 420  17
Mats Larlind   400 400  300 1100  9
Tomas Jansson   300    800 1100  9
Marianne Blank   200     200  20
Annelie Erlandsson   100 50    150  21
Anders Hjalmarsson   50 50   100  24
Johan Johansson   50    50 100  24
Niklas Persson   50    50 100  24
Sören Hammarén   50     50  29
Lena Hedén   270     270  19
Stefan Eriksson     50   50  29
Annelie Gustafsson     50   50  29
Niclas Lennerskog     50   50  29
Lenny Garyd        50 50  29
Fredrik Olsson        50 50  29

 

Totalen 2016 med nytt revolutionerande poängsystem!

Spelare   BNOHBBL  Buteljen  Popokabaka  Stranne  Totalt  Placering 
Susanne A  1500 1000 50    2550  
Lena H 1000 50      1500  
Niclas L 800 50      850  
Maria J 600   400    1000  
Tomas J 500 1500   1500  3500 1
Kalle J 400   300    700  
Niclas W 300 800 1000    2100  
Peter L 200 50  600    850  
Ann-Christine L 100 50  50    200  
C-O K 50 50  800    1800  
Kingen L 50 400 50    500  
Laila W 50 200 500    750  
Magnus B 50 300  50    400  
Lennart G 50 50      100  
Ingela S 50   50    100  
Sture H 50 272  50    372  
DSL 50 50  272    372  
Ulf S 50   50    100  
Anders W 50 600  1500    2150  
Sören H 272 100  50    422  
Johan H   500 200    700  
Annika K   50 50    100  
Peder E   50 50    100  
Peter H   50     50  
Stefan E     100   100  
Mats L     50   50  
Sofia H     50   50  

 

 

 

Totalen 2015

Spelare BNOHBBL Buteljen Popo Stranne Totalt Plac
Peter L 1  3  2 4 10
Anders Hj 2  12  10 17  41
Laila W 3  18  17 17  55 14 
C-O Knopp 4  2  24 33
Ulf S 5  20  5 17  47
Kalle J 6  16  22 53 10 
Niclas W 7  1  1 10
A Wersén 8  10  12 12  42
Lena H 9  8  24 17  58 17 
Susanne A 10  13  24  17  64 22 
Sören H 11  7  21 14  53 10 
Ingela S 12  20  4 17  53 10 
Niklas L 13  9  16 17  55 14 
Bjårkman 14  20  15 54 13 
Ann Christine L 15  20  24 17  76 29 
DSL 16  19  19 62 21 
Sofia H 17  17  20 17  71 27 
Mats L 18  6  7 13  44
J Hellemar 18  11  9 17  55 14 
Sture H 18  14  11 15  58 17 
Annelie G 18  15  8 17  58 17 
Maria J 18  20  14 17  69  26 
Stefan E 18  20  18 11  67  24 
Jörgen O 18  20  23 17  78  30 
Annika K 18  20  6 17  61  20 
Ulf Kingen 18  5  13 16  52 
Peder E 18   20  3 48 
Tomas Jansson 18 20 24 2 64 22
Johan Johansson 18 20 24 6 68 25
Lennart Gustavsson 18 20 24 10 72 28

 

 

Totalen 2014

Spelare BNOHBBL Buteljen Popo Stranne Totalt Plac

Niclas W

1

1

13 

C-O Knopp

2

13 

Mats N

6 13 

28 

Sören H

4

25 11  13 

53 

 

Ulf L

3 9

21 

Kalle J

13 20 

45

Mats L

7

17 13  13 

50 

 

Niklas L

18 13 

47 

10 

Laila W

20 17  13 

59 

 

Anders W

10 

7 12 

30 

Lena H

11 

9 21  11 

52 

 

Johan H

12 

12 15 

41 

Magnus E

13 

14 19  13 

59 

 

Fredrik S

14 

25 21 

68 

 

Sofia H

15 

10 14  13 

52 

 

Magnus B

16 

8 18  13 

55 

 

Matthias A

17 

25 21  13 

76 

 

Sture H

18 

22 21  13 

74 

 

Maria J

19 

4 21  13 

57

 

Peter L

19 

5 10  13 

47 

10 

Susanne A

19 

11 13 

45 

Lennart G

19 

15 21 

62 

 

Ulf S

19 

16 21  13 

69 

 

Jörgen O

19 

19 21  13 

72 

 

Ann-Christine L

19 

21 16  13 

69 

 

Tomas J

19 

23 21 

68

 

Ingela S

19 

24 21  13 

77 

 

Peder E

19 

25 3 13 

60

 

Anders H

19 

25 7 13 

64 

 

Annelie G

19 

25 1 13 

45 

Per Johansson

19 

25 21 10

75 

 

Christina Johansson

19 

25 21 12

77 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

                                                                                                   

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)